[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

                                                                                                                                       ISRAEL TAIDE JA DESIGN:      kamildow.com     dowdesign.fi

Haifan kristillinen keskus avainpaikalla

Haluamme jakaa kanssanne sen edistymisen mitä olemme kokeneet Haifan Kristillisen kulttuurikeskusken toiminnassa. Paikallisesta toiminnasta Israelissa vastaa Key Media - yleishyödyllinen Israelissa rekisteröity yhdistys.
Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seitsemän kristittyä henkilöä, jotka kuuluvat tunnustuksettomiin kristillisiin seurakuntiin. Yhdistyksen ainoa tavoite on levittää Jumalan Sanaa koulutus- ja taideohjelman välityksellä.
Järjestömme perustettiin vuonna 2010, ja se keskittyy kristilliseen työhön koulutusohjelman ja sosiaalisen ohjelman kautta. Tavoitamme työmme kautta juutalaisia, kristittyja ja muslimeja ja samalla jaamme heille hyvän sanoman
Herrasta Jeesuksesta ja Hänen ristinkuolemansa tuomasta pelastuksesta. Keskuksemme tarjoaa opintokursseja taitessa, teatterissa, arabialaisessa kalligrafiassa, valokuvauksessa, sekä taidenäyttelyjä ja raamattuopintoja lapsille ja aikuisille.
Key Median perustaja, tunnnettu taiteilija ja saarnaaja Kamil Dow
käyttää paljon omaa taidettaan saadakseen kerättyjä varoja kulttuurikeskuksen toimintaan. Monissa
tapauksissa oppilaat eivät kykene maksamaan nimellisiä lukukausimaksuja osallistuessaan kulttuurikeskuksen kursseille. Meidän tavoitteemme on tavoittaa myös nämä nuoret ja heidän perheensä Kristukselle. Siitä kiitämme Herraa, mitä Hän on tehnyt tähä päivään saakka kun kymmenet erilaiset perheet ovat voineet osallistua ja saada kosketuksen hyvään sanomaan.
Jokainen oppilas maksaa keskukselle noin 650€ millä summalla he voivat osallistua 9 kuukauden koulutusohjelmaan. Pyydämme että rukouksin voisit tukea keskuksemme työtä,
vaikkapa tukemmalla vuoden aikana yhden pienen opiskelijan vuosikulut. Kiitos tuestasi. Muista keskuksemme toimintaa rukouksin. Saakoon Herra siunata Sinun elämääsi.
Kamil Dow, Haifa, Israel